"Önce insan"

RAPRO, başarının ve sürdürülebilir gelişmenin en önemli anahtarının insan olduğu bilinciyle "Önce İnsan" anlayışından yola çıkmış ve sürekli gelişen bir İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi oluşturmayı amaç edinmiştir.

RAPRO'yu RAPRO yapan, her şeyden çok özveriyle çalışan yüksek nitelikli profesyonel kadrosudur. Amacımız, büyük başarıların altına RAPRO ailesi olarak hep birlikte imzamızı atmak ve şirketimizle birlikte yükselmektir.

RAPRO'da herkes kendi işinin lideridir; esnek organizasyon yapımız her çalışanın kendi işiyle ilgili konularda sorumluluk almasına ve inisiyatif kullanmasına olanak tanır. İnsan Kaynakları vizyonumuz, bütün çalışanlarımızı yetkilendirerek insan kaynakları alanında birer uzman haline getirmek ve RAPRO'yu İnsan Kaynakları departmanına ihtiyaç duymayacak seviyeye varmaktır.